Dlaczego warto zostać rodzicem zastępczym?

Spośród wszystkich rodzajów pieczy zastępczej to właśnie rodzina zastępcza stanowi najlepsze rozwiązanie dla dzieci pozbawionych (czasowo lub trwale) opieki rodzicielskiej. Jest ona bowiem najbardziej zbliżona do środowiska, w jakim powinno wychowywać się dziecko – w największym stopniu odzwierciedla rodzinną rzeczywistość, co ma ogromne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju psychiczno-społecznego.

Odpowiednia rodzina zastępcza potrafi zagwarantować dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilności, które jest przecież tak ważne dla człowieka, szczególnie w okresach dzieciństwa i dojrzewania. Rzeczywistość pieczy instytucjonalnej (czyli wszelkich placówek opiekuńczo-wychowawczych) niestety pozostawia w tym zakresie wiele do życzenia. Warunki panujące w domach dziecka w znaczącym stopniu odbiegają od tego, czego doświadcza się w rodzinie. Potrzeba własnego miejsca i szacunku dla prywatności jest często lekceważona lub po prostu – ze względu na liczbę dzieci – nie ma szansy na jej zaspokojenie. Zdarza się, że dzieci zasypiają ze świadomością, iż jutro mogą być gdzieś indziej i z kimś innym. Tak ważne dla bezkolizyjnego rozwoju zawiązanie relacji okazuje się zatem niemożliwe.

Dużo lepiej w tym względzie wygląda sytuacja w rodzinnych domach dziecka, jednak i tutaj warunki bywają trudne. Opiekunowie muszą dzielić swój czas i uwagę między wiele dzieci, co nie zawsze sprzyja budowaniu więzi. Takie rozwiązanie sprawdza się natomiast w przypadku rodzin wielodzietnych – pozwala uniknąć dramatycznej konieczności rozdzielenia rodzeństwa.

Rodzina zastępcza daje dziecku realną szansę na lepsze życie, rekompensując mu to, czego było pozbawione w źle funkcjonującej rodzinie biologicznej. Pozwala zatrzeć negatywne, nierzadko traumatyczne doświadczenia i przygotować do przyszłego samodzielnego życia. Dzięki stworzeniu prawidłowego modelu rodziny udaje się wskazać mu wartości i wzorce, którymi będzie mogło kierować się w dorosłości.

Pamiętajmy jednocześnie, że bycie rodzicem zastępczym to również szereg wyzwań i problemów, z jakimi trzeba się zmagać na co dzień. Co jednak ważne, w większości przypadków radość z niesienia rodzicielskiej pomocy dzieciom skrzywdzonym przez los, a także satysfakcja i cenne doświadczenie płynące z pokonywania kolejnych przeszkód warte są tego poświęcenia.